Košík
Platba

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ OHLEDNĚ ZPRACOVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Údaje o správci 

Jméno: BioTech USA Korlátolt Felelősségű Társaság 

Sídlo: 1033 Budapešť, Huszti út 60. 

IČ: 01-09-352550 

DIČ: 25114681-2-44 

Rejstříkový orgán: Krajský soud v Budapešti jako rejstříkový soud 

Poštovní adresa: 1033 Budapešť, Huszti út 60. 

E-mailová adresa: info@dieta.hu 

Telefonní číslo: +36 1 453 2716 

III. Kontaktní údaje pracovníka ochrany údajů správce 

Poštovní adresa: 1301 Budapešť, P.O.B. 30. 

E-mailová adresa: dpo.btu@dnui.hu 

Telefonní číslo: (1) 788 3035 

 

Zpracovávání, které správce vykonává, probíhá na http://shop.biotechusa.cz http://biotechusa.cz 

 

A) Soubory cookie 

ID anonymních uživatelů (soubory cookie) jsou soubory nebo informace ukládané na vašem počítači nebo na jiných zařízeních schopných připojit se k internetu, jako jsou chytré telefony nebo tablety) při návštěvě našich webových stránek. Soubor cookie obvykle obsahuje jméno webové stránky, z níž pochází, jeho „životnost“ (tzn. jak dlouho bude na vašem zařízení uložen) a jeho hodnotu, která je obvykle náhodně generované jedinečné číslo. 

Soubory cookie se používají, aby bylo možno naše webové stránky v budoucnu ještě více přizpůsobit, abychom vám mohli doporučovat výrobky, které odpovídají vašim zájmům a potřebám, čímž usnadňují využívání našich webových stránek. Soubory cookie urychlují vaše budoucí aktivity a zlepšují vaše zkušenosti s používáním našich webových stránek. Soubory cookie mohou připravovat anonymní, souhrnné statistiky, abychom lépe chápali, jak lidé používají naše webové stránky a abychom mohli zlepšovat jejich obsah a strukturu. 

Co se týče délky trvání, rozlišujeme soubory cookie pro relaci a trvalé soubory cookie. Soubory cookie pro relaci jsou dočasné, budou tedy uloženy na vašem zařízení jen do chvíle, než odejdete z našich webových stránek. Trvalé soubory cookie zůstávají na vašem zařízení mnohem déle, mohou být uloženy až do chvíle, než je ručně odstraníte. 

Jiné webové stránky také shromažďují informace například pomocí obrazových značek, které mohou být poskytovány třetím stranám. Toto přímo podporuje naše reklamní činnosti a rozvoj webových stránek. Informace ohledně toho, jak návštěvník používá naše webové stránky, může být předána reklamním agenturám, abychom mohli uplatňovat účinnější on-line reklamu na našich webových stránkách. 

V souladu s výchozím nastavením většina prohlížečů podporuje soubory cookie. Tato nastavení můžete nastavit, chcete-li soubory cookie zablokovat, můžete požádat o oznámení, když se soubory cookie ukládají na vaše zařízení. Soubory cookie lze spravovat několika způsoby. Podívejte se na informace o prohlížeči nebo na stránku „Help“ (Nápověda), kde se dozvíte více o nastaveních vašeho prohlížeče a způsobu jejich změny. 

Deaktivací souborů cookie může dojít ke zhoršení vašich zážitků při pohybu na našich webových stránkách. Nemůžete přistupovat k některým částem webových stránek společnosti BioTechUSA nebo nebudete dostávat přizpůsobené informace při návštěvě některé ze stránek BioTechUSA. 

Pokud používáte více zařízení pro návštěvu a přístup na stránky BioTechUSA (např. počítač, chytrý telefon, tablet atd.), zkontrolujte, zda každý prohlížeč na těchto zařízeních má nastavení odpovídající vašim potřebám ohledně souborů cookie. 

Soubory cookie na našich webových stránkách lze roztřídit takto: 

Základní soubory cookie 

Tyto soubory cookie umožňují použitelnost našich webových stránek, jelikož umožňují základní funkce, jako je pohyb po stránkách. Webové stránky bez těchto souborů cookie nemohou řádně fungovat, je tedy nezbytné souhlasit s použitím těchto souborů cookie. 

Zákonný základ pro zpracovávání údajů: v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR je legitimním zájmem správce provozovat webové stránky řádně. 

Účel zpracovávání údajů: Řádné a bezpečné provozování funkcí webových stránek.  

Délka zpracovávání: doba stanovená konkrétně v zásadách používání souborů cookie.  

Preferenční soubory cookie 

Tyto soubory cookie pomáhají webovým stránkám pamatovat si informace, které mění způsob chování nebo prohlížení uživatele, například zvolený jazyk nebo oblast. Souhlas s těmito soubory cookie je dobrovolný. 

Zákonný základ pro zpracovávání údajů: v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR, souhlas uživatele webových stránek.  

Účel zpracovávání údajů: Snadnější používání webových stránek. 

Délka zpracovávání: Do odvolání souhlasu, přinejmenším však po dobu stanovenou konkrétně v zásadách používání souborů cookie.  

Marketingové soubory cookie 

Webové stránky pomocí těchto souborů cookie monitorují návštěvníky webových stránek. Jejich cílem je zobrazovat reklamu, která je relevantní a zajímavá pro konkrétního návštěvníka, tyto soubory cookie jsou tedy cennější pro vydavatele a poskytovatele reklamy třetích stran. Souhlas s těmito soubory cookie je dobrovolný. 

Zákonný základ pro zpracovávání údajů: v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR, souhlas uživatele webových stránek.  

Účel zpracovávání údajů: Zobrazování reklamy pro návštěvníky webových stránek, která je pro konkrétního návštěvníka relevantní a zajímavá. 

Délka zpracovávání: Do odvolání souhlasu, přinejmenším však po dobu stanovenou konkrétně v zásadách používání souborů cookie.  

 

Další soubory cookie 

Tyto soubory cookie se aktuálně rozřazují s pomocí poskytovatelů služeb jedinečných souborů cookie. Souhlas s těmito soubory cookie je dobrovolný. 

Zákonný základ pro zpracovávání údajů: v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR, souhlas uživatele webových stránek.  

Účel zpracovávání údajů: Při optimálním používání funkcí webových stránek pomáhá návštěvníkům webových stránek s přístupem k relevantním informacím. 

Délka zpracovávání: Do odvolání souhlasu, přinejmenším však po dobu stanovenou konkrétně v zásadách používání souborů cookie.  

Příjemci:  

Zaměstnanci správce a zpracovatele zapojení do používání souborů cookie.  

Podrobné informace o souborech cookie používaných na webových stránkách najdete v zásadách ohledně souborů cookie. 

Při první návštěvě webových stránek se ve spodní části obrazovky zobrazí okno, kde najdete zásady ohledně souborů cookie s popisem každého souboru cookie - jejich funkcí, délky - používaného na webových stránkách. 

Soubory cookie povolíte kliknutím na tlačítko „Přijmout všechny soubory cookie“. Kliknutím na tlačítko „Nastavení souborů cookie“ povolíte nebo zakážete některé skupiny (kategorie) souborů cookie. 

Soubory cookie povolíte podle skupin (kategorií); pokud povolíte funkci zvolených souborů cookie, lze to potvrdit kliknutím na tlačítko „Přijmout“. 

Pokud jsou na webovou stránky uvedeny nové soubory cookie, je nutno tyto soubory cookie přijmout, povolit. V takovém případě se ve spodní části obrazovky znovu zobrazí okno se seznamem skupin souborů cookie, v nichž došlo ke změnám. Nové soubory cookie můžete přijmout výše uvedeným způsobme. 

Máte možnost kdykoli se podívat na povolené soubory cookie a změnit tyto soubory cookie. To je možné provést zde: Nastavení souborů cookie. 

Pokud soubor cookie uchovává osobní údaje, popis takové souboru cookie obsahuje příslušné oznámení. 

Emarsys eMarketing Systems GmbH (adresa: Märzstrasse 1, 1150 Vídeň, Rakousko) pomáhá při zpracovávání údajů získaných od souborů cookie jako zpracovatel. 

B) Profilování

Profilování znamená jakýkoli způsob automatického zpracovávání osobních údajů, které hodnotí osobní aspekty ve vztahu k fyzické osobě, zejména pro analýzu nebo předvídání aspektů ohledně osobních preferencí nebo zájmů, umístění nebo přesunů subjektu údajů. 

Profilováním vám může poskytovatel služeb poskytnout cílené, osobní nabídky a zprávy na základě vašich předchozích objednávek a chování na síti. 

Údaje nezbytné pro profilování mohou být poskytovateli služby poskytnuty z důvodu následujících činností: 

- vyplňování různých průzkumů: jméno, e-mailová adresa, datum narození, pohlaví, cíl (jakého cíle chcete dosáhnout užíváním přípravků doplňků stravy? např. trávení, dieta, nabírání hmoty). 

- nakupování v on-line obchodě: informace o nákupu (co, kdy, za kolik, odkdy jste nakupovali, způsob placení). 

- prohlížení, provádění činností na webu: užívání webových stránek (navštívená stránka, stránka produktu, stránka kategorie, obsah košíku, hledání). 

Na základě nákupů a informací o chování, s využitím umělé inteligence zjišťuje společnost Emarsys eMarketing Systems GmbH informace o uživateli, které může poskytovatel služby využít k vytváření segmentů, na jejichž základě lze provozovat personalizované kampaně. 

Zpracovávané osobní údaje: a) shromažďované ve vztahu k subjektu údajů: jméno, e-mailová adresa, město, PSČ, datum narození, telefonní číslo, pohlaví, informace o nákupu, adresa IP (odkud registrace pochází); b) shromážděná data nesouvisející se subjektem údajů, odvozená data (na základě předpokladu, algoritmu strojního učení): oblíbené produkty, oblíbené kategorie, čas a datum a délka poslední návštěvy; c) dále existují další údaje, na jejichž základě může poskytovatel služby využívat filtry a vytvářet segmenty: interakce s e-maily (otevření/kliknutí/náklonnost ke kategoriím e-mailu, z jakého zařízení, v jakém městě uživatel kliknul na/otevřel e-mail), životní cyklus nákupu uživatele, stav zákazníka (podle vynaložených peněz), průměrně vynaložené peníze. 

Účel zpracovávání údajů: odesílání cílených, personalizovaných nabídek, zpráv. 

Zákonný základ pro zpracovávání údajů: souhlas subjektu údajů v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracovatel využívá marketingové soubory cookie pro profilování, proto lze přijetí nebo nepřijetí profilování vyjádřit povolením nebo znemožněním marketingových souborů cookie při souhlasu se zásadami ohledně souborů cookie. 

Délka zpracovávání: do stažení souhlasu subjektu údajů. Aby bylo možno určit, zda je držení osobních údajů omezeno na nezbytné časové období, správce vymaže osobní údaje i bez stažení souhlasu 3 roky po poskytnutí údajů. 

Příjemci: Emarsys eMarketing Systems GmbH (adresa: Märzstrasse 1, 1150 Vídeň, Rakousko) a Antavo Ltd. (sídlo: 9th floor, 107 Cheapside, Londýn EC2V 6DN, Spojené království; IČ: 8046168; DIČ: GB137725793; webové stránky: https://www.antavo.com/) jako zpracovatelé. 

C) Remarketing 

Remarketing umožňuje poskytovateli služby zobrazovat reklamu osobám, které navštívily jeho webové stránky dříve a které poskytly svou e-mailovou adresu. 

Zpracovávané osobní údaje: e-mailová adresa, informace o nákupu. 

Účel zpracovávání údajů: zobrazování reklamy pro předchozí uživatele na síti Facebook a Google. 

Zákonný základ pro zpracovávání údajů: legitimní zájem poskytovatele služby (přímý marketing) v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR. E-mailovou adresu uživatele obdrží poskytovatel služby, když se uživatel přihlásí k odběru bulletinu, na základě souhlasu odběratele. To znamená, že správce zpracuje poskytnutou e-mailovou adresu pro jiný účel než (remarketing) účel shromažďování údajů (odesílání bulletinů). 

Délka zpracovávání: subjekt údajů smí vznést námitky vůči zpracovávání údajů, které se jej týkají, pro účely remarketingu, a to kdykoli. Pokud uživatel odvolá svůj souhlas s odběrem bulletinů (což může učinit kdykoli), jeho údaje již nebudou zpracovávány pro účely remarketingu. Aby bylo možno určit, zda je držení osobních údajů omezeno na nezbytné časové období, správce vymaže osobní údaje i bez námitky nebo stažení souhlasu 3 roky po otevření posledního bulletinu. 

Příjemci: Emarsys eMarketing Systems GmbH (adresa: Märzstrasse 1, 1150 Vídeň, Rakousko) jako zpracovatel, který poskytne reklamu k zobrazení a e-mailové adresy na základě pokynů poskytovatele služby společnostem Facebook Ireland Ltd. (adresa: 4 Grand Canal square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irsko; reklamy Facebook) a Google Inc. (adresa: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, Kalifornie 94043, USA) (Google AdWords), které – také jako zpracovatelé - zobrazují reklamu pro ty registrované uživatele, jejichž e-mailová adresa, která je u nich registrována, je uvedena na seznamu od společnosti Emarsys.  

D) Jiné

On-line marketingové činnosti správce koordinuje pověřený dodavatel, který - ve spojení se svou činností - má přístup k osobním údajům, které správce uloží a zpracovává a které se zpracovávají výlučně v souladu s účelem shromažďování údajů a v souladu s požadavky pro zpracovávání a ochranu údajů: CoffeeBreak Consulting Kft. (sídlo: 2030 Érd, Technikus utca 78.; IČ:13 09 189915, DIČ: 26166124-2-13, E-mail: hello@thecoffeebreak.hu ). 

Budou poskytovány informace o zpracovávání nezahrnuté do těchto zásad po shromáždění údajů. 

Tímto informujeme návštěvníky webových stránek, že soudy, státní zastupitelství, vyšetřující orgány, správní orgány, český úřad pro ochranu údajů nebo jiné organizace mohou kontaktovat správce v souladu se zákonným oprávněním za účelem poskytnutí informací, zveřejnění nebo převedení údajů v souvislosti se zpřístupněním dokumentů. 

Správce poskytne orgánům osobní údaje pouze v množství a rozsahu, který je nezbytný pro splnění účelu žádosti, pokud orgán přesný účel a kategorie údajů uvedl. 

Kontrola a vymazání souborů cookie  

Soubory cookie mohou být ve vašem prohlížeči omezeny nebo vymazány. Může to být provedeno odlišně v závislosti na typu vašeho prohlížeče a jsou přístupné v nastaveních prohlížeče pod položkou „Help“ (Nápověda).  

Další informace o nastavení souborů cookie některých prohlížečů najdete na následujících odkazech:  

V případě aplikace Internet Explorer: Vymazávání a správa souborů cookie (microsoft.com)  

V případě aplikace Microsoft Edge: Vymazávání souborů cookie v aplikaci Microsoft Edge 

V případě aplikace Chrome: Vymazávání, povolování a správa souborů cookie v aplikaci Chrome - Android - nápověda pro Google Chrome  

V případě aplikace Firefox: Vymazávání souborů cookie a údajů stránek | Nápověda Firefox (mozilla.org) 

V případě aplikace Safari: Správa souborů cookie a údajů webových stránek v aplikaci Safari na Mac - podpora Apple 

 

Práva návštěvníků webových stránek a uživatelů ve vztahu ke zpracovávání 

Na základě platných zákonů máte následující práva subjektů údajů, nezapomínejte však, že technické funkce souborů cookie mohou ovlivnit vykonávání těchto práv. Zároveň vám doporučujeme použít možnosti popsané v předchozím oddíle. 

Nezapomeňte, že při zpracovávání na základě souhlasu máte právo odvolat svůj souhlas kdykoli. Takové odvolání nemá vliv na zákonnost zpracovávání založeného na souhlasu před jeho odvoláním. 

Nezapomeňte, že máte právo kdykoli vznášet námitky vůči zpracovávání vašich osobních údajů, když zpracovávání probíhá na základě legitimního zájmu správce nebo třetí strany. 

Můžete zdarma požádat o informace ohledně zpracovávání vašich osobních údajů a můžete požádat o nápravu nebo vymazání vašich osobních údajů a můžete omezit zpracování vašich osobních údajů nebo můžete vznést námitku proti jejich zpracování. Žádosti lze zaslat na kontaktní údaje správce uvedené v oddíle II. 

Správce sdělí případnou opravu nebo vymazání osobních údajů nebo omezení zpracovávání všem příjemcům (zpracovatelům), jimž zpřístupnil osobní údaje, pokud se neprokáže, že je to nemožné nebo že to vyžaduje neúměrné úsilí. Pokud o to požádáte, budeme vás o těchto příjemcích informovat. 

Správce vám poskytne informace o krocích podniknutých na základě žádosti v oddílech a)-f) bez zbytečného zdržení, vždy však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Toto období může být prodlouženo o další dva měsíce, pokud je to nutné s ohledem na složitost a množství žádostí. Správce vás bude o takovém prodloužení informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti, a to včetně důvodu pro zpoždění. 

Pokud podáte žádost elektronickým formulářem, informace budou poskytnuty elektronicky, pokud je to možné, pakliže nepožádáte o jiný způsob. 

Pokud správce neučiní kroky na základě vaší žádosti, bude vás správce informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti o důvodech neučinění kroků a o možnosti podání stížnosti na dozorový orgán a soudního rozhodnutí. 

a) právo na přístup: máte právo získat od správce potvrzení o tom, zda se vaše osobní údaje zpracovávají nebo ne, a pokud tomu tak je, přístup k osobním údajům a následujícím informacím: účely zpracovávání, příslušné kategorie osobních údajů, zpracovatelé, délka zpracovávání údajů, pokud nejsou osobní údaje získány od vás, pak jakékoli informace týkající se jejich zdroje.

b) právo na opravu: máte právo získat od správce bez zbytečného odkladu opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají. S ohledem na účely zpracovávání máte právo požádat o doplnění neúplných osobních údajů.

c) právo na vymazání („právo být zapomenut/a“): máte právo obdržet od správce vymazání osobních údajů, které se vás týkají, bez zbytečného odkladu a správce má povinnost vymazat osobní údaje, které se vás týkají, bez zbytečného odkladu, pokud osobní údaje již nejsou nezbytné ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; pokud odvoláte svůj souhlas a není žádný zákonný základ pro zpracovávání; vznesete námitku vůči zpracovávání; osobní údaje byly zpracovány nezákonně; osobní údaje musejí být vymazány pro zajištění shody se zákonným požadavkem uvedeným v zákonech EU nebo členského státu, jimiž se správce řídí.

Pokud správce zveřejnil osobní údaje a je povinen osobní údaje vymazat, musí přijmout rozumné kroky, aby informoval správce, kteří zpracovávají osobní údaje, že jste požádali o to, aby tito správci vymazali jakékoli odkazy na tyto osobní údaje nebo jejich kopie či replikace. 

d) právo na vznášení námitek: máte právo kdykoli vznášet námitky vůči zpracovávání vašich osobních údajů, když zpracovávání probíhá na základě legitimního zájmu správce. V tomto případě správce již nebude zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže zákonný podklad pro zpracovávání, který převáží nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro stanovení, výkon nebo obranu zákonných nároků. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku vůči zpracovávání osobních údajů, které se vás týkají, pro tento účel, kam patří i profilování v rozsahu, který se týká takového přímého marketingu.

e) právo na omezení zpracovávání: máte právo získat od správce omezení zpracovávání, pokud vznesete námitky vůči přesnosti osobních údajů; zpracovávání je nezákonné; správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracovávání, ale vy je vyžadujete pro stanovení, výkon nebo obranu zákonných nároků; vznesli jste námitku vůči zpracovávání. Pokud bylo zpracovávání omezeno, budou tyto osobní údaje s výjimkou uchovávání zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro stanovení, výkon nebo obranu zákonných nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo pro účely důležitého veřejného zájmu EU nebo členského státu.

f) právo na přenositelnost údajů: máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají, které jste poskytli správci, ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo převést tyto údaje na jiného správce bez překážek na straně správce, jemuž byly osobní údaje poskytnuty, pokud zpracovávání probíhá na základě souhlasu nebo smlouvy, je prováděno pro účely plnění smlouvy a zpracovávání probíhá automatizovanými prostředky.

Způsob uchovávání osobních údajů a bezpečnost zpracovávání 

Servery správce jsou provozovány pověřenými společnostmi a tyto společnosti je také opravují v případě poruch. 

Údaje o zpracovatelské společnosti: Mongouse Kft. (adresa: 1117 Budapešť, Budafoki út 183.) 

Údaje o zpracovatelské společnosti: Servergarden Kft. (adresa: 1023 Budapešť, Lajos utca 28-32.) 

Údaje o zpracovatelské společnosti: Rackforest Zrt. (adresa: 1132 Budapešť, Victor Hugo utca 11.)

Správce využívá služby serverů, které poskytuje jiná pověřená společnost, jež poskytuje také opravu v případě poruch: JLM PowerLine Kft. (adresa: 2111 Szada, Ipari park út 12-14.). 

S ohledem na stav techniky, náklady na zavedení a povahu, rozsah, kontext a účel zpracovávání i riziko měnících se pravděpodobností a závažnosti práv a svobod fyzických osob musí správce zavést vhodná technická i organizační opatření, aby zajistil míru bezpečnosti odpovídající riziku. 

Správce chrání osobní údaje vhodnými opatřeními zejména proti neoprávněnému přístupu, pozměnění, přenosu, zveřejnění, vymazání nebo zničení, náhodnému zničení, poškození a nedostupnosti kvůli změně použitých technik. 

IT systém a síť správce musejí být chráněny před počítačovými podvody, špionáží, sabotáží, vandalismem, požárem i povodněmi, navíc proti počítačovým virům, narušením počítačů a útokům směřujícím vůči znemožnění provozu. Správce zajistí zabezpečení pomocí postupů na úrovni serveru i aplikace. 

Z hlediska síťových hrozeb, které mohou vést k nepoctivým činnostem, ohrožení smluv nebo odhalení či změně informací, je elektronická pošta přeposílaná přes internet zranitelná bez ohledu na protokoly (e-mail, web, ftp atd.). Aby se předešlo těmto hrozbám, uplatní správce bezpečnostní prvky.  Správce sleduje systémy tak, aby zaznamenal jakékoli bezpečnostní odchylky a zajistil důkazy pro případ všech bezpečnostních událostí. Sledování systému navíc umožňuje správci dohlížet nad účinností použitých bezpečnostních prvků. 

Správce si vede záznamy o všech narušeních osobních údajů s uvedením skutečností týkajících se narušení osobních údajů, jejich dopadech a opatřeních přijatých pro nápravu těchto údajů. 

Podávání stížností 

Pokud se domníváte, že zpracovávání osobních údajů, které se vás týkají, porušuje předpisy pro ochranu osobních údajů, máte právo zahájit soudní řízení a podat stížnost na dozorový orgán vůči správci. 

Dozorový orgán: Český úřad pro ochranu osobních údajů 

poštovní adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika 

Telefon: +420 234 665 111 

e-mail: posta@uoou.cz 

webová stránka: https://uoou.cz/ 

 

Platné od 14.04.2023 

BioTech USA Kft.