Košík
Platba

„Formulář pro vracení oděvů“ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost BioTech USA Kft., jako správce zpracovává osobní údaje poskytnuté v souladu se zásadami ochrany osobních údajů v rozsahu a po dobu nezbytnou pro zajištění navrácení oděvů zakoupených na webových stránkách http://shop.biotechusa.cz společnosti BioTechUSA. Společnost BioTech USA Kft. využívá vaše osobní údaje uvedené zde pouze pro zajištění navrácení oděvů a proplacení kupní ceny. 

Při tvorbě a uplatňování těchto zásad správce uplatňuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracovávání osobních údajů v platném znění a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen GDPR) a správce jedná v souladu s těmito předpisy. 

1. Údaje o správci  

BioTech USA Kft. (Sídlo: 1033 Budapešť, Huszti út 60., Pobočka: 1033 Budapešť, Kiscsikós köz 11., IČ: 01 09 352550, DIČ: 25114681-2-44, Telefon: 06 1 453 2716, E-mail: info@biotechusa.com) 

Kontaktní údaje našeho inspektora ochrany údajů: Poštovní adresa: 1301 Budapešť, P.O.B. 30. 83.; E-mailová adresa: dpo.btu@dnui.hu 

2. Kategorie zpracovávaných údajů:  

Zpracovávané údaje: jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo objednávky, číslo položky vraceného produktu, datum zadání objednávky, číslo bankovního účtu, adresa vyzvednutí zásilky, jiné údaje uvedené v komentářích 

Při odesílání dotazu nezapomínejte, že jste oprávněni poskytovat pouze své vlastní osobní údaje. Správce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávně, nezákonně nebo nepravdivě poskytnutými údaji.  

3. Účel zpracovávání údajů: 

Zajištění a realizace vracení oděvů zakoupených na webových stránkách http://shop.biotechusa.cz společnosti BioTechUSA a splnění žádostí zákazníků (proplácení) 

4. Délka zpracovávání:   

Vymazání proběhne po všeobecné promlčecí lhůtě stanovené občanským zákoníkem.  

5. Zpracovatelé:  

  1. Správce využívá hostingových služeb, které poskytuje jiná pověřená společnost, jež poskytuje také údržbu v případě poruch. 

Údaje o zpracovatelské společnosti: JLM PowerLine Korlátolt Felelősségű Társaság (sídlo: 2111 Szada, Ipari park út 12-14., Poštovní adresa: 1033 Budapešť, Huszti út 60., IČ: 13 09 066529, DIČ: 10819768-2-13, Telefon, Fax: 06 1 453 2716, Email: jog.jlm@biotechusa.com) 

  1. Servery správce jsou provozovány pověřenými společnostmi a tyto společnosti je také opravují v případě poruch.  

Údaje o zpracovatelské společnosti: Mongouse Kft. (sídlo: 1117 Budapešť, Budafoki út 183, IČ: 01 09 711243, DIČ: 12943762-2-43, Tel. / Fax: +361 464 5856, E-mail: info@mongouse.hu) 

Údaje o zpracovatelské společnosti: Servergarden Kft. (sídlo: 1023 Budapešť, Lajos utca 28-32., IČ: 01 09 186097, DIČ: 24855608-2-42, E-mail: info@servergarden.hu) 

  1. Správce využívá služeb společnosti Zendesk Inc., která poskytuje komunikační platformu. Údaje o zpracovatelské společnosti: Zendesk Inc.  (adresa: 1019 Market St., San Francisco, Kalifornie, USA 94103-1612). 
  2. Správce využívá služeb společnosti SendGrid Inc., která zajišťuje řádný chod komunikační platformy.

Údaje o zpracovatelské společnosti: SendGrid Inc.  (adresa: 1801 Kalifornie Street Suite 500 Boulder, CO 80202 Spojené státy).  

6. Zákonný základ zpracovávání údajů:

V souladu s článkem 6 odst. 1 písm. c) GDPR pro splnění zákonné povinnosti, která se vztahuje na poskytovatele služby (článek 1829 občanského zákoníku). 

7. Práva jednotlivců ve spojení se zpracováváním údajů: Správce vám poskytne informace o krocích podniknutých na základě žádosti v oddílech a)-e) bez zbytečného zdržení, vždy však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Toto období může být prodlouženo o další dva měsíce, pokud je to nutné s ohledem na složitost a množství žádostí. Správce vás bude o takovém prodloužení informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti, a to včetně důvodu pro zpoždění.

a) Právo na přístup: máte právo získat od správce potvrzení o tom, zda se vaše osobní údaje zpracovávají nebo ne, a pokud tomu tak je, smíte získat informace o podrobnostech zpracovávání a máte právo získat své zpracovávané osobní údaje od správce v elektronické podobě.

b) Právo na opravu: máte právo získat od správce bez zbytečného odkladu opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají a máte právo na doplnění neúplných údajů.

c) Právo na vymazání („právo být zapomenut“): Můžete požádat o ukončení zpracovávání tím, že zašlete písemnou žádost na kontaktní adresu správce uvedenou výše nebo ji zašlete e-mailem nebo podáte žádost telefonicky na výše uvedené telefonní číslo a zaznamenáte ji písemně. V takovém případě správce přijme všechny nezbytné kroky, aby informoval další správce o vaší žádosti o ukončení zpracovávání.

d) Právo na vznášení námitek: máte právo kdykoli vznášet námitky vůči zpracovávání vašich osobních údajů, když zpracovávání probíhá na základě legitimního zájmu správce. 

e) Právo na omezení zpracovávání: máte právo získat od správce omezení zpracovávání, pokud vznesete námitky vůči přesnosti osobních údajů; zpracovávání je nezákonné; správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracovávání, ale vy je vyžadujete pro stanovení, výkon nebo obranu zákonných nároků; vznesli jste námitku vůči zpracovávání.  

8. Dozorový orgán, právo na nápravu:

Pokud jste nespokojeni s tím, jak zpracováváme vaše údaje, můžete podat stížnost k následujícímu orgánu:  

Jméno: Maďarsko Český úřad pro ochranu osobních údajů 
 

Poštovní adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika 
Telefon: +420 234 665 111 
E-mail: posta@uoou.cz  
Webová stránka: http://www.uoou.cz  

Máte dále právo zahájit soudní řízení s cílem ochránit své údaje.  

9. Kontaktní údaje správce 

Pokud máte jakékoli dotazy, které nejsou v těchto zásadách ochrany osobních údajů dostatečně objasněny, zašlete nám takové dotazy na e-mailovou adresu adatvedelem@biotechusa.com a některý z našich kolegů se s vámi spojí. 

Platné od 14.04.2023  

BioTech USA Kft.