Košík
Platba

HŰSÉGPROGRAM ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

A BioTech USA által üzemeltetett Hűségprogram (továbbiakban: Program) működtetése, valamint az azokhoz kapcsolódó kedvezmények érvényesítése, nyereményjáték lebonyolítása érdekében kezeli a Hűségprogramba való regisztráció során megadott személyes adataidat a szükséges mértékben és időtartamig. A Programban való részvételhez önkéntesen és kifejezetten hozzá kell járulnod. A Programban csak 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt. Az Adatkezelő csak az itt meghatározott személyes adataidat használja fel a Hűségprogram működtetése céljából.

 

1. Adatkezelő adatai:

BioTech USA Kft. (Székhely: 1033 Budapest, Huszti út 60., Fióktelep: 1033 Budapest, Kiscsikós köz 11., Cégjegyzékszám: 01 09 352550, Adószám: 25114681-2-44, Telefon: 06 1 453 2716, E-mail: adatvedelem@biotechusa.com)

 

Adatvédelmi tisztviselőnk Dr. Nádas Béla (Levelezési cím: 1277 Budapest, Pf. 83.; E-mail cím: dpo.btu@dnui.hu)

2. Kezelt adatok köre:

 

Kötelező adatok: név, email cím, vásárlási adatok (vásárlás dátuma, vásárolt termékek, felhasznált kuponok, bejelentkezési adatok), valamint a Hűségprogram részét képező profilbővítési kérdőív kitöltése esetén a születési dátum és nem.

A Programban regisztrálás során figyelj arra, hogy csak saját személyes adatot vagy jogosult megadni. Az Adatkezelő a valótlan, jogosulatlanul vagy tévesen megadott adatok kezeléséből eredő károkért nem vállal felelősséget.

3. Adatkezelés célja

Az adatkezelés és feldolgozás célja a Hűségprogram működtetése, az azokhoz kapcsolódó kedvezmények érvényesítése, a vásárlási szokások kiértékelése a vásárlói igények jobb kiszolgálása érdekében, a Vásárlók hatékonyabb tájékoztatása a vásárlási lehetőségekről, a nyereménysorolás lebonyolítása. Az adatokat a BioTech USA Kft. vagy alvállalkozója bizalmasan kezeli, azt harmadik félnek nem adja ki. Adatkezelő az így megszerzett adatokat a kedvezmények érvényesítéséhez, a nyeremény átadásához, valamint ehhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségei teljesítéséhez használja fel.

4. Az adatkezelés időtartama:

Adatkezelő a résztvevők listáját a Hűségprogramban való részvételig, de legkésőbb az utolsó használattól vagy használat hiányában a regisztrációtól számított 3 év (inaktivitási idő) kezeli. Az Adatkezelő az inaktivitási idő eltelte után haladéktalanul törli a Program során tudomására jutott személyes adatokat.

5. Adatfeldolgozók:

1. Emarsys marketing automatizálási rendszer:

Adatkezelő a hírlevélküldő rendszerén keresztül küldi ki a Nyertesek számára az értesítést a nyereményről. A hírlevélküldő rendszer az alábbi adatokat rögzíti: név, e-mail cím, feliratkozás dátuma, feliratkozás IP címe, feliratkozás megerősítésének időpontja, megerősítés IP címe, hírlevél megnyitások, hírlevelekben található linkekre történő kattintás, vásárlások mértéke és értéke, nem, születési dátum, vásárlás időpontja, termék típusa annak érdekében, hogy címzetti listákat állítson össze, szegmentáljon Adatkezelő részére, kiküldje a hírlevelet, továbbá visszajelzéseket készítsen a hírlevelek megnyitásáról, kattintásokról.

Az adatfeldolgozó cég adatai: EMARSYS eMarketing Systems GmbH (székhely: 1150 Wien Märzstrasse 1., Cégjegyzékszám: FN 197024t, Adószám: ATU50359801, Telefonszám: 01/4782080-0, www.emarsys.com, E-Mail: vienna@emarsys.com, weblap: https://www.emarsys.com/en/)

2. A Hűségprogram kialakításában, valamint a felület hátterének biztosításában az Adatkezelő megbízásából az alábbi cég vesz részt:

Az adatfeldolgozó cég adatai: Antavo Ltd. (székhely: 9th floor, 107 Cheapside, London EC2V 6DN, United Kingdom; Cégjegyzékszám: 8046168; Adószám: GB137725793; weblap: https://www.antavo.com/). Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli: feliratkozás dátuma, vásárlás értéke és mértéke, login, vásárlás időpontja (pontgyűjtéssel és beváltással kapcsolatos aktivitások), vásárolt termék típusa, nem, születési dátum.

3. Az Adatkezelő szerverszolgáltatást vesz igénybe, melyeket további megbízott cég üzemelteti és felmerülő probléma esetén tartja karban.

Az adatfeldolgozó cég adatai: JLM PowerLine Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2111 Szada, Ipari park út 12-14., Levelezési cím: 1033 Budapest, Huszti út 60., Cégjegyzékszám: 13 09 066529, Adószám: 10819768-2-13, Telefon, Fax: 06 1 453 2716, Email: jog.jlm@biotechusa.com)

4. Az Adatkezelő szervereit megbízott cég üzemelteti és felmerülő probléma esetén karbantartja.

Az adatfeldolgozó cég adatai: Mongouse Kft. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 183., Cégjegyzékszám: 01 09 711243, Adószám: 12943762-2-43, Tel. / Fax: +361 464 5856, Email: info@mongouse.hu)

5. Adatkezelő pénzügyi kötelezettségei teljesítéséhez számlázó programot vesz igénybe.

Az adatfeldolgozó cég adatai: IFS Hungary Számítástechnikai Kft. (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 22-24., Cégjegyzékszám: 01 09 687800, Adószám: 12469589-2-41)

6. Adatkezelő termékeit a fogyasztók vásárlásuk után értékelhetik a Judge.me alkalmazás segítségével.

Az adatfeldolgozó cég adatai: Judge.me LLC (Box 7403, Jackson, Wyoming 83002, USA) Az USA-val az Európai Unió megfelelőségi határozattal rendelkezik.

7. Adatkezelő mindenkori franchise partnerei a Hűségprogram működtetése, a kedvezmények biztosítása céljából, mint Adatfeldolgozók hozzáférnek a személyes adataidhoz.

6. Adatkezelés jogalapja

A Hűséprogramban való részvétellel hozzájárulsz, hogy Adatkezelő a személyes adataidat a jelen Nyilatkozatban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes és kifejezett hozzájárulásodon alapul. Hozzájárulásodat bármikor jogosult vagy visszavonni, azonban a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét az nem érinti.

7. Adatkezelés jogszerűsége: Adatkezelő az adatkezelés jogszerűségének alátámasztásáról nyilvántartást vezet, melyben rögzíti az adatkezelés során használt email címekhez tartozó kifejezett és önkéntes hozzájárulásának megtételének időpontját, felületét, IP címét. Adatkezelő a nyilvántartásból a személyes adatokat az inaktivitási idő elteltével egyidejűleg törli.

8. Tájékoztatás adatkezelésről: Jogosult vagy tájékoztatást kérni személyes adataidról a feltüntetett kapcsolattartási módok bármelyikén. Ilyen igény bejelentése esetén Adatkezelő tájékoztat a rólad kezelt személyes adatokról. Jogosult vagy továbbá arra is, hogy a kezelt adatok kijavítását kérd,

valamint arra, hogy a rólad a Hűségprogrammal kapcsolatban kezelt személyes adataidat hordozható formában elkérd az Adatkezelőtől.

9. Adatkezelés megszüntetése:

Jogosult vagy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásodat elektronikus úton visszavonni, azonban ebben az esetben a Hűségprogram számodra nem használható a továbbiakban, adataidnak visszaállítása nem lehetséges.

Írásban az Adatkezelő fent megjelölt kapcsolattartási email címén, faxon vagy postai úton, valamint a megadott telefonszámon jegyzőkönyvben rögzített bejelentéssel kérheted az adatkezelés megszüntetését, vagy tiltakozhatsz a személyes adataid kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a további adatfeldolgozókat tájékoztassa az adatkezelés megszűntetésére irányuló kérésedről.

10. Felügyeleti szerv:

Amennyiben nem vagy elégedett adatkezelésünkkel, az alábbi hatóságnál élhetsz panasszal:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

11. Adatkezelő elérhetőségei:

Amennyiben kérdésed vagy észrevételed van BioTechUSA Hűségprogrammal kapcsolatban, kérjük, fordulj vevőszolgálatunkhoz, ahol munkatársaink készséggel segítenek: E-mail: adatvedelem@biotechusa.com, Telefon, Fax: 06 1 453 2716 (hétfő-péntek: 9-15 óráig), Levelezési cím: 1033 Kiscsikós köz 11. Az adatkezelésünkről részletesebb információkat a www.biotechusa.hu oldal ADATVÉDELEM aloldalán találsz.

Hatályos: 2020. március 2. napjától

BioTech USA Kft.