Košík
Platba

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ODBĚRATELE NAŠEHO BULLETINU

Prostřednictvím webových stránek a on-line i off-line platformy zpřístupněné správcem údajů pro tento účel je možné přihlásit se k odběru přizpůsobených bulletinů od správce údajů, pokud je vám alespoň 18 let. Pro přihlášení k odběru a přijímání bulletinů od správce údajů musíte udělit svůj dobrovolný a výslovný souhlas. Správce údajů používá výlučně vaše osobní údaje uvedené níže pro účely odesílání bulletinů.

Správce údajů: BioTech USA Kft. (sídlo: 60 Huszti út Budapešť H-1033, IČ: 01 09 352550, DIČ: 25114681-2-44, Kontaktní údaje: Poštovní adresa: 11 Kiscsikós köz Budapešť H-1033, E-mailová adresa: adatvedelem@biotechusa.com)

Podrobnosti o inspektorovi ochrany údajů správce

Poštovní adresa: 1277 Budapešť, Pf. 83.

Adresa elektronické pošty: dpo.btu@dnui.hu 

Rozsah spravovaných údajů:

  1. Povinné údaje: jméno, e-mailová adresa
  2. Údaje, které správce údajů vždy spravuje: datum přihlášení k odběru, IP adresa přihlášení, datum potvrzení přihlášení, IP adresa potvrzení, otevření bulletinů, kliknutí na odkazy vložené do bulletinů.
  3. Údaje podléhající dobrovolnému poskytnutí pro lepší zkušenosti uživatelů a pro bulletiny s přizpůsobeným obsahem: datum narození, pohlaví, vaše cíle, jichž chcete dosáhnout s použitím našich produktů. Odvozené údaje pro lepší zkušenosti uživatelů a pro bulletiny s přizpůsobeným obsahem: údaje přijaté po schválení zásad ochrany osobních údajů webové stránky a zapnutím souborů cookie.

Nezapomeňte, že během procesu přihlášení k odběru bulletinu je povoleno pouze odesílat vaše vlastní osobní údaje. Správce údajů nepřejímá žádnou odpovědnost za škody plynoucí ze správy falešných, nepovolených nebo nesprávných údajů.

Účel zpracovávání údajů:

Správce údajů spravuje vaše osobní údaje pro účely odesílání přizpůsobených bulletinů. Tímto způsobem vysílá správce údajů oznámení o nabídkách, službách, akcích, výprodejích a dalším užitečném obsahu, informacích o produktech, programech v rámci reklamního sdělení.

Profilování - přizpůsobte si své bulletiny

Profilování je zhodnocení osobních vlastností fyzických osob v kontextu jakéhokoli automatického zpracovávání osobních údajů, zejména analýzy a předvídání vlastností souvisejících s osobními preferencemi nebo zájmy, místem pobytu nebo s pohybem subjektu údajů.

Zaměřujeme se na přizpůsobování bulletinů tak, abychom vám posílali co nejzajímavější obsah podle vašeho zájmu a abychom vám mohli předávat nejvhodnější nabídky, takže se snažíme vás obtěžovat pouze minimem zbytečného obsahu.  Sestavujeme tudíž nejvhodnější bulletiny pro vaše zájmy na základě povinných a volitelných osobních údajů, které nám poskytnete, a dále tím, že své údaje dobrovolně uvedete při své návštěvě našeho internetového obchodu, pokud jste k tomu udělili souhlas během procesu přihlašování do internetového obchodu. Pokud tedy dobrovolně zadáte tyto údaje pro účely odesílání přizpůsobeného bulletinu, pošleme vám přizpůsobené akce a nabídky na základě vašeho pohlaví, věku, cílů, dříve zakoupených produktů nebo na základě vašich dalších preferencí. Význam a důsledek správy příslušných údajů je přizpůsobený, zajímavý bulletin, který vám poskytuje hlubší informace o akcích, produktech a našich doporučeních.

S pomocí profilování vám může poskytovatel služeb zasílat cílené, osobní nabídky a zprávy na základě vašeho chování na síti.

Délka trvání správy údajů: Správce údajů spravuje výše uvedené osobní údaje po dobu platnosti cíle správy údajů. Pokud odvoláte svůj souhlas s odkazem na správu osobních údajů, správce údajů okamžitě a trvale ukončí správu vašich osobních údajů.

Pokud zapomenete na možnost odhlášení odběru, správce údajů využívá bezpečnostní lhůtu, kterou zajistí ochranu vašich osobních údajů: po uplynutí 3 let od data otevření posledního bulletinu systém vymaže vaše osobní údaje spravované pro účely odesílání bulletinu.

Strany zpracovávání údajů: Správce údajů využívá služeb pro profesionální provoz systému bulletinů.

  1. Systém rozesílání bulletinů Maileon

Na webových stránkách www.maileon.hu a/nebo při přihlášení k odběru bulletinu na webových stránkách obchodních partnerů správce údajů se zaznamenávají následující údaje: jméno, e-mailová adresa, datum přihlášení k odběru, IP adresa přihlášení, datum potvrzení přihlášení, IP adresa potvrzení, otevření bulletinů, kliknutí na odkazy vložené do bulletinů a rozsah a hodnota nákupů.

Podrobnosti zpracovatelské společnosti: Wanadis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Sídlo: 7 Rétköz str. Budapešť H-1118, IČ: 01-09-885144, Obchodní rejstřík vedený: Městským soudem v Budapešti jako rejstříkovým soudem, DIČ: 14020362-2-43, Kontaktní údaje: Tel.: 06-1-248-0678, E-mail: info@maileon.hu, webová stránka: www.maileon.hu)

  1. Systém pro automatizovaný marketing Emarsys:

Systém Emarsys spravuje následující osobní údaje: jméno, e-mailová adresa, datum přihlášení k odběru, IP adresa přihlášení, datum potvrzení přihlášení, IP adresa potvrzení, otevření bulletinů, kliknutí na odkazy vložené do bulletinů a rozsah a hodnota nákupů, aby bylo možno sestavovat seznamy adresátů a provádět segmentaci pro správce údajů, odesílat bulletiny, dále připravovat zpětnou vazbu o otevření bulletinu a kliknutí na vložené odkazy.

Podrobnosti zpracovatelské společnosti: EMARSYS eMarketing Systems GmbH (sídlo: 1 Märzstrasse, 1150 Vídeň, Číslo obchodního rejstříku: FN 197024t, DIČ: ATU50359801, Telefonní číslo: 01/4782080-0,  E-Mail: vienna@emarsys.com  https://www.emarsys.com/en/)

  1. Servery správce jsou provozovány najatými společnostmi a tyto společnosti je také opravují v případě jakýchkoli problémů:

-  Mongouse Computer Kft. (adresa: 1117 Budapešť, Budafoki út 183.).

- Servergarden Kft. (adresa: 1023 Budapešť, Lajos utca 28-32.)

 

  1. Servery správce údajů jsou provozovány a spravovány určenou společností při výskytu závad.

Podrobnosti zpracovatelské společnosti: JLM PowerLine Kft. (sídlo: 12-14 Ipari park str. Szada H-2111)

  1. Marketingová činnost společnosti správce údajů je koordinována pověřenými podnikateli, kteří mají ve vztahu ke své činnosti přístup k osobním údajům spravovaným systémy, které provádějí rozesílání bulletinu.

Podrobnosti zpracovatelské společnosti: CoffeeBreak Consulting Kft. (sídlo: Technikus utca 78.str. H-2030 Érd).

Právní základ pro správu údajů: v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR, váš souhlas.

Přihlášením k odběru našeho bulletinu udělujete správci údajů souhlas se zpracováváním vašich osobních údajů v souladu s obsahem tohoto dokumentu. Správa osobních údajů vychází z vašeho dobrovolného a výslovného souhlasu uděleného při vědomí obsahu tohoto dokumentu. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, ale nemá to mít vliv na zákonnost správy údajů před odvoláním.

 

Zákonnost správy údajů: Správce údajů vede záznamy o podpoře zákonnosti správy údajů, čímž správce údajů zaznamenává datum, platformu a IP adresu výslovného a dobrovolného souhlasu ve spojení s e-mailovými adresami použitými v rámci správy údajů. Správce údajů vymazává neaktivní e-mailové adresy a související údaje 3 roky po datu otevření posledního bulletinu.

 

Práva ve vztahu ke zpracovávání údajů

Ukončení správy údajů: Pokud se rozhodnete odhlásit z odběru našeho bulletinu, můžete tak učinit kliknutím na tlačítko „Odhlásit“ na konci našich bulletinů. Pokud se rozhodnete změnit své osobní údaje nebo se podělit o další informace, abyste dostávali přizpůsobený obsah, můžete tak učinit přechodem na platformu „Můj profil“ na konci našich bulletinů, kliknutím na tlačítko „Odhlásit“ na konci našich bulletinů se můžete z odběru bulletinu odhlásit.

Můžete zdarma získat informace ohledně zpracovávání vašich osobních údajů a můžete požádat o nápravu nebo vymazání vašich osobních údajů a můžete omezit zpracování vašich osobních údajů nebo můžete vznést námitku proti jejich zpracování. Tyto žádosti lze odesílat správci pomocí kontaktních údajů uvedených níže.

Správce informuje každého příjemce (zpracovatele údajů), kterému poskytl osobní údaje, o jakékoli opravě, vymazání a omezení zpracovávání, pokud poskytnutí těchto údajů není nemožné nebo nezahrnuje neúměrné úsilí. Na vyžádání vám poskytneme informace o těchto příjemcích.

 

Správce poskytne informace o krocích podniknutých na základě žádosti v oddílech a)-f) bez zbytečného zdržení subjektu údajů, vždy však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Toto období může být prodlouženo o další dva měsíce, pokud je to nutné s ohledem na složitost a množství žádostí. Správce bude subjekt údajů o takovém prodloužení informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti, a to včetně důvodu pro zpoždění.

Pokud podáte žádost elektronickým formulářem, informace budou poskytnuty elektronicky, pokud je to možné, pakliže nepožádáte o jiný způsob.

Pokud správce neučiní kroky na základě vaší žádosti, bude vás správce informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti o důvodech neučinění kroků a o možnosti podání stížnosti na dozorový orgán a soudního rozhodnutí.

a) Právo na přístup: máte právo získat od správce potvrzení o tom, zda se vaše osobní údaje zpracovávají nebo ne, a pokud tomu tak je, přístup k osobním údajům a následujícím informacím: účely zpracovávání, příslušné kategorie osobních údajů, zpracovatelé údajů, délka zpracovávání, pokud nejsou osobní údaje získány od vás, pak jakékoli informace týkající se jejich zdroje.
b) Právo na opravu: máte právo získat od správce bez zbytečného odkladu opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají. S ohledem na účely zpracovávání máte právo požádat o doplnění neúplných osobních údajů.
c) Právo na vymazání („právo být zapomenut/a“): máte právo obdržet od správce vymazání osobních údajů, které se vás týkají, bez zbytečného odkladu a správce má povinnost vymazat osobní údaje bez zbytečného odkladu, pokud osobní údaje již nejsou nezbytné ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; pokud odvoláte svůj souhlas a není žádný zákonný základ pro zpracovávání; vznesete námitku vůči zpracovávání; osobní údaje musejí být vymazány pro zajištění shody se zákonným požadavkem uvedeným v zákonech EU nebo členského státu, jimiž se správce řídí.

Pokud správce zveřejnil osobní údaje a je povinen osobní údaje vymazat, musí přijmout rozumné kroky, aby informoval správce, kteří zpracovávají osobní údaje, že jste požádali o to, aby tito správci vymazali jakékoli odkazy na tyto osobní údaje nebo jejich kopie či replikace.

d)Právo vznést námitku: máte právo kdykoli vznášet námitky vůči zpracovávání vašich osobních údajů na základě legitimního zájmu správce nebo třetí strany. V tomto případě správce již nebude zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže zákonný podklad pro zpracovávání, který převáží nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro stanovení, výkon nebo obranu zákonných nároků. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku vůči zpracovávání osobních údajů, které se vás týkají, pro takový marketing, kam patří i profilování v rozsahu, který se týká takového přímého marketingu.

e) Právo na omezení zpracovávání: máte právo získat od správce omezení zpracovávání, pokud vznesete napadnete přesnost osobních údajů; zpracovávání je nezákonné; správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracovávání, ale vy je vyžadujete pro stanovení, výkon nebo obranu zákonných nároků; vznesli jste námitku vůči zpracovávání. Pokud bylo zpracovávání omezeno, budou tyto osobní údaje s výjimkou uchovávání zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro stanovení, výkon nebo obranu zákonných nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo pro účely důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.

f) Právo na přenositelnost údajů: pokud zpracovávání probíhá na základě souhlasu a provádějí je automatické prostředky, máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají, které jste poskytli správci, ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo převést tyto údaje na jiného správce bez překážek na straně správce, jemuž byly osobní údaje poskytnuty.

Podávání stížnosti

Pokud se domníváte, že zpracovávání osobních údajů, které se vás týkají, narušuje ustanovení předpisů o ochraně osobních údajů, máte právo obrátit se na soud se stížností vůči správci a podat stížnost u dozorového orgánu.

Dozorový orgán: Český úřad pro ochranu osobních údajů

poštovní adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika

Telefon: +420 234 665 111

e-mail: posta@uoou.czwebová stránka: https://uoou.cz/

Kontaktní údaje správce údajů:

V případě jakýchkoli dotazů nebo poznámek ohledně přihlášení k odběru bulletinů BioTechUSA, obraťte se na nás a naši kolegové vám ochotně poradí:

E-mail: adatvedelem@biotechusa.com, Telefon, fax: +36 1 453 2716 (pondělí-pátek: 9:00 až 15:00), Poštovní adresa: 11 Kiscsikós köz Budapešť H-1033

Další informace o zpracovávání údajů najdete na našich webových stránkách http://shop.biotechusa.cz na stránce OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 

Budapešť, 14.04.2023

 

BioTechUSA Kft.